Ağır Ceza Davalarınızı Uzman Ceza Avukatı Kadromuza Bırakın

Yaşama karşı suçlar

Kasten adam öldürme davası, taksirle adam öldürme davaları

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar

Cinsel saldırı davası, cinsel istismar davası, cinsel taciz davaları

Özel yaşama karşı suçlar

Kişisel verilerin kaydedilmesi davası, özel yaşamın gizliliğini ihlal davaları

Deneyimimiz Rehberiniz Olsun

Ceza hukuku, ağır neticeleri ortaya çıkaran bir hukuk alanıdır. Bu sebepten ötürü ceza hukukunda tarafların doğru şekilde iddia ve savunmalarını ileri sürmesi hayati önem arz eder. Ceza davalarını hem suçun mağdurları hem de suçu işlediği iddia edilen kişiler için olumlu neticelendirmeye yönelik hukuk büromuz çok titiz bir iş planına ve çalışma kültürüne sahiptir.

Ceza hukukunda faaliyet alanımızda yer alan davalar;

 • Yaşama karşı suçlar: kasten adam öldürme davası, taksirle adam öldürme davası
 • Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar: Kasten yaralama davası, taksirle yaralama davası
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar: Cinsel saldırı davası, cinsel istismar davası, cinsel taciz davası
 • Özgürlüğe karşı suçlar: Tehdit davası, şantaj davası, konut dokunulmazlığının ihlali davası
 • Onura karşı suçlar: Hakaret davası
 • Özel yaşama karşı suçlar: Kişisel verilerin kaydedilmesi davası, özel yaşamın gizliliğini ihlal davası
 • Malvarlığına karşı suçlar: Hırsızlık davası, yağma davası, dolandırıcılık davası
 • Kamu güvenine karşı suçlar: Belgede sahtecilik davası, belgenin düzenlenmesinde yalan beyan davası
 • Kamu barışına karşı suçlar: Suçu ve suçluyu övme davası, örgüt kurma ve yönetme davası
 • Ekonomiye ilişkin suçlar: İhaleye fesat karıştırma davası, tefecilik davası
 • Bilişim suçları: Bilişim sistemine girme davası, kredi kartını kötüye kullanma davası
 • Kamu idaresine güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar: Zimmet davası, irtikap davası, rüşvet davası, görevi kötüye kullanma davası
 • Beyaz yakalı suçlar

Faaliyet Alanlarımız​


Yaşama karşı suçlar

kasten adam öldürme davası, taksirle adam öldürme davası

Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar

Kasten yaralama davası, taksirle yaralama davası

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar

Cinsel saldırı davası, cinsel istismar davası, cinsel taciz davası

Özgürlüğe karşı suçlar

Tehdit davası, şantaj davası, konut dokunulmazlığının ihlali davası

Onura karşı suçlar

Hakaret davası

Özel yaşama karşı suçlar

Kişisel verilerin kaydedilmesi davası, özel yaşamın gizliliğini ihlal davası

Malvarlığına karşı suçlar

Hırsızlık davası, yağma davası, dolandırıcılık davası

Kamu güvenine karşı suçlar

Belgede sahtecilik davası, belgenin düzenlenmesinde yalan beyan davası

Merkez

Şirketimiz İstanbul’un kalbinde yer almaktadır.

Ağır Ceza Danışmanlık
Beşiktaş, İstanbul
[email protected]


İletişim