Türkiye’deki avukatlık mesleğinde her ne kadar yasal branşlaşma olmasa da ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış hukukçulara, halk arasında veya internette “ceza avukatı” veya “ağır ceza avukatı” gibi kavramlarla hitap edilmektedir.

Yazımızın devamında daha anlaşılabilir olabilmek adına biz de halk tabiri ile “ceza avukatı” kavramını kullanacağız.

Ceza avukatı hizmetimizden yararlanmak ve aklınıza takılan soruları iletmek için sol alt köşedeki WhatsApp iletişim butonuyla 7/24 iletişim kurabilirsiniz.

Ceza Hukuku nedir?

Ceza hukuku, insanların uğradığı haksızlıklar veya işlediği hatalı fiiller nedeniyle karşılaşacakları yaptırımların suç ve ceza kavramları çerçevesinde inceleyen kamu hukuku dalıdır. Ceza hukukuna konu olan davaların neticeleri insan hayatı için ağır neticeler doğurduğu için hukuk sisteminde çok önemli bir alanı teşkil eder.

Ceza avukatı nedir?

Ceza avukatı; ceza Yargılamasında vekil ya da müdafi olarak görev yapan avukatlara denir. Ceza avukatı, ceza davalarına bakan hukukçulara halk arasında tanımlanmış unvandır. Yasal olarak “ceza avukatı” adı altında resmi bir avukatlık branşı bulunmamaktadır.

Ceza avukatları, kişi özgürlüğü ve mağdur hakları bakımından toplumun en hassas sorunlarıyla uğraşmaktadır. Ceza davalarının olası ciddi sonuçlarında etkisinin bulunduğu ceza avukatları, alanlarında donanımlı ve tecrübeli olmalıdırlar.

Ceza Avukatı ne yapar?

Ceza avukatının vekil olması durumunda müşteki, mağdur, katılan veya suçtan zarar görenin haklarını savunur. Ceza avukatının müdafi olması durumunda şüpheli ya da sanığın savunmasını yapar ve hukuki anlamda yardımcı olur.

Ceza Davalarında Avukat talebi nasıl yapılır?

Zorunlu müdafi; şüpheli veya sanığın kendisini temsil edecek ve kendisine hukuki yardımda bulunacak bir müdafinin atanmasını talep etmesi ya da şüpheli veya sanığın talep etmemesine rağmen kanunda öngörülen suçlarda veya koşullarda görevlendirilen avukatı tanımlamaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nun 150. Maddesine göre; Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir. Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

Ayrıca alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada da Türk Ceza Kanunu’na göre kişinin istemi olmasa dahi müdafii görevlendirilecektir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususların Türkiye Barolar Birliğinin görüşüyle düzenlenecek yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir.

Ağır Ceza Avukatı nedir, kime denir?

Türk hukukunda avukatların belirli davaları takip etmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ağır Ceza Avukatı olarak anılan avukatlar genellikle Ağır Ceza Mahkemelerinde bulunan dosyaları takip etmeleri sebebiyle bu şekilde adlandırılmışlardır.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezası ile ilgili dava ve işlere ağır ceza mahkemeleri bakmakla görevlidir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek katalog suçlar mevcuttur. Bu kapsamdaki suçlara ilişkin dosyaların takibini yapan avukatlara ağır ceza avukatı denir.

Ceza Avukatı Görevleri

  • TCK’da belirtilen tüm ceza ve ağır ceza davalarına (yağma, adam yaralama, kasten adam öldürme, rüşvet suçları, hile ve hileli iflas suçları, nitelikli dolandırıcılık, ağırlaşmış yaralama suçları, irtikap ve zimmet suçları, darp, vb. 10 yıldan daha fazla hapis cezasına mahkum edilebilecek kişilerin davalarına) bakmak
  • Müvekkilinin Özgürlük, maddi ve manevi tüm kişilik haklarını korumak
  • Dava süresince, davaya konu olan delillerin titizlikle ve dikkatli olarak araştırarak savunmaya eklenmesi
  • Müvekkil ile etkili bir iletişim kurarak davanın seyrini değiştirebilecek hukuki stratejiler geliştirmek
  • Gerçek suçlu/suçluların bulunması ve gerçek cezai yaptırımların alınmasını sağlamak

Ceza avukatına mı ihtiyacınız var?

Ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış hukuk büromuz ve deneyimli avukatlarımız ile davalarınızın yasal süreçlerini yönetebiliriz. Bizimle iletişime geçerek sizin için en uygun planlamayı yapmamıza yardımcı olun.