fuhuş suçu

Fuhuş Suçu Ve Cezası 2022

Fuhuş Suçu Nedir?

Fuhuş suçu, Türk Ceza Kanunu’nda “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlığı altında tanzim edilmiştir. Bir kişinin, bir başkasıyla para karşılığında cinsel ilişkiye girmesi olan fuhuş, 5237 Sayılı Kanun’da suç olarak düzenleme altına alınmıştır. Fuhuş suçu;

  • Fuhşa teşvik etme suçu | TCK md.227/2,
  • Fuhşu kolaylaştırma suçu | TCK md.227/2,
  • Fuhşa aracılık etme suçu | TCK md.227/2,
  • Fuhuş için yer temin etme suçu | TCK md.227/2,
  • Çocuğun fuhşu suçu | TCK md.227/1,
  • Tehdit ya da cebir kullanarak, hile veya çaresizliğinden faydalanmak suretiyle bir kişiyi fuhşa sevk etmek yahut fuhuş yapmasını sağlamak şeklindeki nitelikli suç | TCK md.227/4.

Fuhuş suçu, mağdur açısından cinsiyetin önemli olmadığı bir suçtur. Bu nedenle, LGBTİ kişiler, erkekler ve kadınlar suçun mağduru olabilir. Mağdur, fuhuş yaptırılan kişi olup mağdurun sıfatına göre suçun failine uygulanacak yaptırımlar değişmektedir:

  • 18 yaşından küçüklerin mağdur olduğu fuhuş suçu | TCK md.227/1,
  • Yetişkinlerin mağdur olduğu fuhuş suçu | TCK md.227|2,
fuhuş suçu

Yetişkinlerin Fuhuş Suçunun Unsurları

Fuhuş suçu, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen şekli ile süreklilik arz eden eylemlerin varlığı ile işlenebilen değil, md.227’de ifade edilen eylemlerin yalnızca bir kez işlenmesi halinde meydana gelen gelir. Yetişkinlerin mağdur olduğu fuhuş suçu TCK md.227/2’de düzenleme alanı bulmuş olup suçun temel şeklini ifade eder. Suçun temel şekli; herhangi birisini fuhşa teşvik etmek, fuhuş yolunu kolay kılmak veya fuhuş için aracılık etmek veya yer sağlamak şeklinde işlenir.

Yetişkinlerin Fuhuş Suçunun Cezası

Yetişkinlerin fuhuş suçunun cezası, alt sınırı iki yıl üst sınırı ise dört yıl olan süreli hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıdır. Hile, cebir, tehdit kullanma ya da çaresizlikten faydalanmak suretiyle fuhuş suçu işlenmesi halinde, suçun temel şekli için verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılarak uygulanması öngörülmüştür.

Fuhuş suçunun eş, üst soy ve kayın üstsoy, kardeş, vasi, evlat edinen, öğretici ve eğitici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü altında olan diğer kişilerce veya kamu görevi ya da hizmet ilişkisinden doğan nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenirse, verilecek ceza yarı oranda artırılarak hükmedilir. Fuhuş suçunun örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi halinde de verilecek ceza yarı oranda artırılır.

18 Yaşından Küçüklerin Fuhuş Suçu ve Cezası

18 yaşından küçüklere karşı işlenen fuhuş suçu; çocuğun fuhşa teşvik edilmesi, çocuğa fuhuş yolunun kolaylaştırılması, bu amaçla çocuk tedarik edilmesi, barındırılması veya çocuğun fuhşuna aracılık edilmesi suretiyle işlenir. Suçu işleyen fail hakkında dört yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

18 yaşından küçüklerin fuhuş suçunda; cebir, hile, tehdit kullanılır veya çaresizlikten yararlanılırsa, yukarıda ifade edilen cezanın yarısından iki katına kadar artırılarak uygulanması söz konusu olacaktır. Fuhuş suçunun akraba ya da yakın ilişki içerisinde bulunan kişilerin çocuğa karşı işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranda artırılır. Çocuğa karşı fuhuş suçunun bir örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi durumunda da verilecek ceza yarı oranda artırılır.

Adli Para Cezasına Çevirme ve HAGB

Adli para cezası, suç teşkil eden eylemlere karşılık hapis cezası ile beraber ya da yalnız uygulanabilen bir yaptırım çeşididir. Fuhuş suçunu işleyen fail hakkında hükmedilen hapis cezaları, adli para cezasına çevrilebilen cezalardan değildir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), hükmedilen cezanın belirli bir denetim süresi zarfında herhangi bir netice doğurmaması, denetim süresi zarfında belirli şartların yerine getirilmesiyle ceza kararının netice doğurmayacak biçimde ortadan kaldırılmasına sebep olan bir kurumdur. Yetişkinlerin fuhuş suçu nedeniyle hükmedilen ceza hakkında, şartları mevcut ise HAGB kararı verilebilir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir