kasten adam öldürme suçu

Kasten Adam Öldürme Suçu Ve Cezası

Kasten Adam Öldürme Nedir?

Kasten adam öldürme, kişinin kasten bir başkasının yaşamını sonlandırmasıdır. Kasten adam öldürme suçunun temel şekli, Türk Ceza Kanunu’nun 281. maddesinde hüküm altına alınmış olup aynı kanunun 82. maddesinde ise nitelikli hali düzenlenmiştir. Kasten adam öldürme suçu düzenlemesi ile korunan hukuki değer, kişilerin hayat hakkıdır.

Kasten adam öldürme suçundan söz edilebilmesi için failin, bir başkasının hayatını bile isteye sona erdirmesi gerekir. Trafik kazası, doktor hatası ve iş kazası gibi sebeplerle taksirle yaşamın sonlandırılması durumunda kasten adam öldürme değil, taksirle öldürme suçu işlenir. TCK md.81 hükmü gereğince, kasten adam öldürme suçunun faili hakkında müebbet hapis cezasına hükmedilir.

kasten adam öldürme suçu

Kasten Öldürme Suçu Kime Karşı İşlenebilir?

Kasten adam öldürme suçu, sağ doğmuş ve yaşayan her insana karşı işlenebilir. Bu suç, serbest hareketi bir suçtur. Anne rahminde bulunan ve on haftadan fazla ceninin mevcudiyetine kasten son verilmesi, kasten adam öldürme suçunu değil çocuk düşürtme suçunu oluşturur. Zira anne rahmindeki cenin, hukuki anlamda insan olarak kabul görmemektedir. Fakat sağ doğan bebeğin doğumdan hemen sonra hayatına son verilmesi halinde kasten adam öldürme suçu işlenir ve fail, kasten öldürme suçu için öngörülen ceza ile cezalandırılır.

Kasten adam öldürme suçunu işleyen kişinin bir başkasının yaşamına son vermesi gerekir. Kişinin kendi yaşamına son vermesi, yani intihar etmesi, kişiyi intihara yönlendiren kişinin kasten adam öldürme suçunun cezası ile cezalandırılması söz konusu değildir. Bu tür bir durumda, intihara yönlendiren kişinin intihara yönlendirme suçunun cezası ile cezalandırılması gerekecektir.

Kasten Adam Öldürme Suçu Nasıl İşlenir?

Kasten adam öldürme suçu, serbest hareketli bir suçtur. Bu bakımdan gerek icrai gerekse ihmali bir hareketle işlenebilen suçlardandır. Türk Ceza Kanunu, icrai hareket ilişkin muayyen bir düzenlemede bulunmadığı için, herhangi bir icrai hareketle insan hayatının sonlandırılması durumunda söz konusu suç işlenir.

Silahla Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu, silah unsurunu oldukça geniş çerçevede tanımlamıştır. Silahtan kastın ne olduğu, TCK md.6/1-f’de hüküm altına alınmıştır. Silahla bir kimsenin yaşamına son verilmesi halinde fail hakkında müebbet hapis cezasına hükmedilir. Silahla yahut silahsız bir biçimde adam öldürmenin temel cezası aynıdır.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Dava Zamanaşımı Süresi

Kasten adam öldürme suçunun temel şeklinde dava zamanaşımı süresi yirmi beş yıldır. Dava zamanaşımı, suçun işlendiği an itibariyle, yasada öngörülen süre zarfında dava açılmamış ya da dava açılmış ve fakat yasal süresi içerisinde neticelendirilmemişse, ceza davasının düşmesine neden olan bir ceza hukuku kurumudur.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir